اندیشه فاز 3، خیابان بوستان، خیابان لادن، نبش کوکب پلاک 7 02165569451 info@nga.co.ir

جلسه با اهالی روستای ایگدرسفلی

slide-2feca5b
slide-f145459

اهداف جلسه:

شناسایی بافندگان روستا و مشاوره جهت راهبری شغلی

گزارش:

در بهمن ماه سال 99 با هماهنگی شورا و دهیار روستای ایگدرسفلی جلسه با اهالی روستا برگزار گردید که علاوه بر شناسایی بافندگان، زمنینه آشنایی اهالی با طرح راهبرشغلی کمیته امداد جهت استفاده مددجویان از تسهیلات فراهم شود.