اندیشه فاز 3، خیابان بوستان، خیابان لادن، نبش کوکب پلاک 7 02165569451 info@nga.co.ir

همایش راهبری شغلی با حضور معاونت اشتغال و خودکفایی اداره کل کمیته امداد خمینی استان و ریاست محترم راهبری شغلی  در کلاله

همایش راهبری شغلی با حضور معاونت اشتغال و خودکفایی اداره کل کمیته امداد خمینی استان و ریاست محترم راهبری شغلی در کلاله

مهر 1399بهارستان

مهر 1399بهارستان

نوغانداری 28بهمن99

نوغانداری 28بهمن99

منطقه17 تهران ابان 1399

منطقه17 تهران ابان 1399

گنبد شهدای شرقی   تیر ماه99

گنبد شهدای شرقی تیر ماه99

شهدای شرقی اذرماه99

شهدای شرقی اذرماه99

روستای چاقوشان بهمن ماه 99 بازدید کار مددجو

روستای چاقوشان بهمن ماه 99 بازدید کار مددجو

داشلی برون ابان ماه99

داشلی برون ابان ماه99

تیرماه99 بافندگاه سیارودبار

تیرماه99 بافندگاه سیارودبار

پیشوا 18 ابان99

پیشوا 18 ابان99