اندیشه فاز 3، خیابان بوستان، خیابان لادن، نبش کوکب پلاک 7 02165569451 info@nga.co.ir

ادامه مطلب
همایش راهبری شغلی با حضور معاونت اشتغال و خودکفایی اداره کل کمیته امداد خمینی استان و ریاست محترم راهبری شغلی  در کلاله

همایش راهبری شغلی با حضور معاونت اشتغال و خودکفایی اداره کل کمیته امداد خمینی استان و ریاست محترم راهبری شغلی در کلاله

ادامه مطلب
روستای چاقوشان بهمن ماه 99 بازدید کار مددجو

روستای چاقوشان بهمن ماه 99 بازدید کار مددجو